องค์พระสีวลี | เทพแห่งโชคลาภ ที่สุดแห่งลาภลอย – RAVIPA

องค์พระสีวลี | เทพแห่งโชคลาภ ที่สุดแห่งลาภลอย

องค์พระสีวลี

เทพแห่งโชคลาภ ที่สุดแห่งลาภลอย

 

ลาภใดสิ่งใด ที่ปรารถนา จักเป็นจริง ทะลายอุปสรรคให้อันตรธานหายไป เปิดเส้นทางแห่งทรัพย์สู่ชีวิต

พระสีวลี จะบันดาลโชคลาภ ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ คิดหวังสิ่งใดเป็นตามที่ใจปรารถนา มีลาภยศสรรเสริญ มีข้าวของเงินทอง
ถามหาความทุกข์นั้นไม่มี แคล้วคลาดภัยอันตรายทุกประการ

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 3 Design

  1. White Coral – ทำให้รู้จักที่จะอดทนและอดกลั้นในสถานการณ์ที่มีความเครียด คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ​ Coral ก็คือช่วยทำให้เกิดความสมดุลในทุกสถานการณ์ ทำให้เราคิดออกว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร
  2. Blue Beryl – เป็นหินแห่งความกล้า​หาญและการปกป้อง หากมีไว้จะทำให้รู้สึกปลอดภัย
  3. Amethyst – ช่วยทำให้จิตใจสงบและอ่อนโยน ขจัดความเครียด ความโกรธ เป็นเครื่องรางที่มีพลังมากในการขจัดสิ่งชั่วร้าย

Click to Reminder ( Amulet Bracelet )

 
 
 
 
 
Review 

 
 
 
 
     

โพสต์ที่เก่ากว่า โพสต์ที่ใหม่กว่า