ปี่เซียะ – RAVIPA
ปี่เซียะ
ปี่เซียะ
ปี่เซียะ
ปี่เซียะ
ปี่เซียะ
ปี่เซียะ
ปี่เซียะ
ปี่เซียะ
ปี่เซียะ

ปี่เซียะ

ราคาปกติ $1,890.00 $0.00 ราคาต่อหน่วย ต่อ

*** Pre-order  ***

Pixiu – รับทรัพย์ เสริมโชคลาภ เงินเข้าไหลไม่ออก เทพแห่งการรับทรัพย์ หางกวักโชคลาภ เงินเข้าไม่ไหลออก  ลาภใดปราถนาจักประจักษ์พบเห็นในเร็ววัน อ้าปากรับทรัพย์ กักเก็บทรัพย์สินเงินไม่รั่วไหล อ้าปากรับทรัพย์ หางยาวกวักโชคลาภ ฝ่าเท้าตะปบเงิน ลิ้นยาวตวัดเงินทอง อกใหญ่ผายผึ่ง ดูองอาจน่าเกรงขาม ไม่มีรูทวารออกเพื่อกักเก็บทรัพย์สินเงินไม่รั่วไหล ลาภใดปราถนา  จักประจักษ์พบเห็นในเร็ววัน

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 2 Design

  1. Pixiu Grey
  2. Pixie Burgundy

 Pixiu – รับทรัพย์ เสริมโชคลาภ เงินเข้าไหลไม่ออก เทพแห่งการรับทรัพย์ หางกวักโชคลาภ เงินเข้าไม่ไหลออก  ลาภใดปราถนาจักประจักษ์พบเห็นในเร็ววัน อ้าปากรับทรัพย์ กักเก็บทรัพย์สินเงินไม่รั่วไหล อ้าปากรับทรัพย์ หางยาวกวักโชคลาภ ฝ่าเท้าตะปบเงิน ลิ้นยาวตวัดเงินทอง อกใหญ่ผายผึ่ง ดูองอาจน่าเกรงขาม ไม่มีรูทวารออกเพื่อกักเก็บทรัพย์สินเงินไม่รั่วไหล ลาภใดปราถนา  จักประจักษ์พบเห็นในเร็ววัน