เทพเจ้าไฉ่ซิงเอิ๊ย – RAVIPA
เทพเจ้าไฉ่ซิงเอิ๊ย
เทพเจ้าไฉ่ซิงเอิ๊ย
เทพเจ้าไฉ่ซิงเอิ๊ย
เทพเจ้าไฉ่ซิงเอิ๊ย
เทพเจ้าไฉ่ซิงเอิ๊ย
เทพเจ้าไฉ่ซิงเอิ๊ย
เทพเจ้าไฉ่ซิงเอิ๊ย
เทพเจ้าไฉ่ซิงเอิ๊ย
เทพเจ้าไฉ่ซิงเอิ๊ย

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอิ๊ย

ราคาปกติ $1,890.00 $0.00 ราคาต่อหน่วย ต่อ

*** Pre-order ***

 

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอิ๊ย  เศรษฐี  เรียกเงินทองทุกทิศ ทำมาค้าขายดั่งน้ำไหล เทพเจ้าไฉ่ซิงเอิ๊ย  ผู้ใดบูชาจักมีโชคลาภเงินทอง พบความเจริญรุ่งเรืองทางด้านค้าขาย อีกทั้งครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ปรองดองสามัคคีสุขภาพพลานมัยแข็งแรง  การบูชาองค์ประทานโชคลาภ ร่ำรวยโดยตรง จึงทำมาค้าขายง่ายขึ้น เงินทองไม่ขัดสน  มีเงินใช้ ทำมาค้าขายได้ตลอดปีทั้งปี

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 3 Design

1. Blue Topaz – จิตใจเข็มแข็ง โทพาสช่วยกำจัดความวิตกกังวลและหมกมุ่นในจิตใจ เปี่ยมด้วยอำนาจความคุ้มครองแสดงถึงพลังแห่งจิตใจและความรู้ ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการเรียนรู้ คิดถึงแนวความคิดและเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อน สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มช่วงความสนใจและช่วยให้บรรลุความสมบูรณ์แบบในโครงการและแรงบันดาลใจต่างๆ โทแพซสีฟ้าเป็นหินที่แสดงถึงความสงบทางอารมณ์ และเหมาะสำหรับการทำสมาธิ

2. White howlite – เสริมความสงบของจิตใจ และลบความคิดที่เสียต่อสมาธิมุ่งการค้าขาย ความเชื่อว่าสามารถให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เยียวยาอารมณ์ ฟื้นฟูสภาพจิตใจเพื่อส่งต่อพลังบวกให้กับคนรอบข้าง และเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร เหมาะกับงานที่ใช้การเจรจาค้าขาย

3. Mix agate – นำพาความร่ำรวย ทรัพย์สิน ความรุ่งเรืองมาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของและความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต สร้างเสริมพลังความเชื่อมั่น ความมั่นคง หนักแน่นช่วยเสริมพลังทั้งทางร่างกายและจิตใจ ปรับสมดุลต่าง ๆทำให้จิตใจเยือกเย็นอาเกตช่วยบำบัดรักษาอาการนอนไม่หลับ กระตุ้นให้ร่างกายแข็งแรง