Golden Gold Ring (Silver) – RAVIPA
Golden Gold Ring (Silver)
Golden Gold Ring (Silver)
Golden Gold Ring (Silver)
Golden Gold Ring (Silver)
Golden Gold Ring (Silver)

Golden Gold Ring (Silver)

ราคาปกติ $1,950.00 $0.00 ราคาต่อหน่วย ต่อ

แหวนทำจากทองคำแท้ ทำด้วยฝีมือช่างประสบการณ์การกว่า30 ปี ขึ้นมือวงต่อวง ด้วยความประณีตในทุกขั้นตอน

 

• แหวนทำจากทองคำแท้
• ทำด้วยฝีมือช่างประสบการณ์การกว่า30 ปี ขึ้นมือวงต่อวง ด้วยความประณีตในทุกขั้นตอน
• มี 3 วัสดุ Authentic Gold 9k, White Gold 9k และ Limited Pink Gold 14k
• มีบริการสลักข้อความใต้ท้องแหวน