GYPSOPHILA DIAMOND NECKLACE

GYPSOPHILA DIAMOND NECKLACE

ราคาปกติ $2,950.00 $0.00 ราคาต่อหน่วย ต่อ

Gypsophila (ดอกไม้จิบโซฟิลล่า) สัญลักษณ์ของรักแรกพบ เป็นดอกไม้แห่งรักครั้งแรกที่บริสุทธิ์ หวนนึกถึงครั้งแรกที่ได้พบเจอ

 
A gift for every woman. A classic gift which can be wear daily.