Zoom โอม - แหวน
Zoom โอม - แหวน

โอม - แหวน

฿2,790.00
Subscription Save
ขนาด
mlveda_country

**Pre order**

โอม (OM) - SUCCESS

ประทานความสำเร็จ สมหวังทุกประการ

**โอม (ॐ)** เป็นคำที่ใช้ขึ้นต้นบทสวดมนต์ทุกบทในการขอพรเทพฮินดู รวมถึงการทำพิธีสำคัญทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เพราะในทางฮินดูแล้ว*โอม*ถือเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงพลังมากที่สุด เพียงแค่เปล่งเสียงโอม หรือสร้างสัญลักษณ์โอมไว้ในสถานที่ใดก็ตาม ก็เหมือนเป็นการเรียกพลังจากมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ นำมาซึ่งความสำเร็จ

**โอม (ॐ)** ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำตัว*พระพิฆเนศ* มหาเทพแห่งปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ทุกแขนง ใครก็ตามที่ต้องการความสำเร็จ ปัญญา รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปวิทยาการต่าง ๆ มักบูชาพระพิฆเนศเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งบ่อยครั้งผู้คนเหล่านี้ก็มักจะพกพาอักขระโอมติดตัวไปด้วย เสมือนนำพรของพระองค์ติดตัวเราไปทุกที่ เป็นการเสริมพลังของท่านให้แข็งแกร่งมากขึ้น

นอกจากนี้ **อักขระโอม** เกิดจากการเรียกพระนามของพระตรีมูรติทั้งสาม ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าสูงสุดของฮินดู ได้แก่

อะ - มาจากเสียงสุดท้ายของคำว่า พระศิวะ (อะ)
อุ - มาจากเสียงสุดท้ายของคำว่า พระวิษณุ (อุ)
มะ - มาจากเสียงสุดท้ายของคำว่า พระพรหมมะ (มะ)

การเปล่งเสียง **โอม** จึงเปรียบเสมือนการเรียกขานมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสาม ยิ่งเปล่งเสียงยาวนานก็จะยิ่งรวบรวมพลังจากเหล่าเทพได้มากขึ้น ถือเป็นการรวบรวมสติ สมาธิ และความสงบสุขให้เกิดกับตน ดลบันดาลให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ ความโชคดี ความเป็นสิริมงคล และความสำเร็จ โอมจึงเป็นเครื่องหมายมงคลที่ช่วยขจัดอุปสรรคในชีวิตทั้งปวง

โอม - แหวน

฿2,790.00

AS SEEN ON

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.