องค์พระแม่ลักษมี | เทวีแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย การเงินไม่รั่วไหล

องค์พระแม่ลักษมี

เทวีแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย การเงินไม่รั่วไหล

เทพนารีผู้อำนวยโชค มีน้ำพระทัยเมตตาปราณีอยู่เป็นนิจ ประทานความสำเร็จในกิจการ การทำมาค้าขาย เงิน ทอง สมบัติ

พระองค์ประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง การทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ แก่ผู้หมั่นบูชา

พระแม่ลักษมี ผู้ศรัทธาเชื่อว่าเป็น เทพนารีผู้อำนวยโชค มีน้ำพระทัยเมตตาปราณีอยู่เป็นนิจ เป็นตัวอย่างแห่งนางที่งามตลอดทั้งรูปและกิริยามารยาท มีวาจาเปี่ยมด้วยเสน่ห์และไพเราะ ทั้งถือกันว่าเป็นผู้นำมาซึ่งความเจริญทุกประการ นับกันว่าเป็นผู้อุปถัมภ์บรรดาสตรีทุกชั้น

ตามตำนานพระองค์เกิดจากฟองน้ำในคราวที่เหล่าเทวดาและอสูรกวนเกษียรสมุทรเพื่อทำน้ำอมฤต โดยขณะที่ผุดขึ้นมานั้นประทับนั่งในดอกบัวและพระหัตถ์ถือดอกบัวด้วย จึงมีอีกพระนามว่า ปัทมา หรือ กมลา แต่บางตำราจะกล่าวว่าพระแม่ลักษมีเป็นธิดาของพระฤาษีภฤคุกับนางขยาติ และยังกล่าวต่อไปอีกว่าพระแม่ลักษมีเป็นมารดา ”พระกามเทพ” ด้วย

"พระแม่ลักษมี" เป็นพระชายาคู่บารมีของพระนารายณ์ (หรือพระวิษณุ) ได้รับการยกย่องว่ามีสิริโฉมงดงามเหนือเทวีอื่นใด ว่ากันว่าพระแม่ลักษมีมักจะอวตารไปเป็นชายาของพระนารายณ์อยู่ทุกครั้งไป เช่น พระวิษณุอวตารเป็น พระราม พระแม่ลักษมีก็ตามไปเกิดเป็น พระนางสีดา เป็นต้น

เรื่องราวของพระแม่ลักษมีนั้นเป็นต้นกำเนิดจารีตประเพณีแต่งงานแบบหนึ่งด้วย ตำนานเล่าว่าความงามเลิศกว่าเทวนารีใดทำให้มีเทพเจ้าและอสูรมากมายที่หมายปอง จนองค์พระพรหมต้องเสด็จมารับและให้นางเลือกคู่ ครองเองจนพระนางเลือกพระวิษณุเป็นเทพสวามี ซึ่งตรงนี้เองเป็นที่มาของพิธีวิวาห์ แบบหนึ่งที่หญิงต้องไปสู่ขอผู้ชายจากผู้ใหญ่ฝ่ายชาย หรือเป็นผู้เลือกฝ่ายชายเป็นสามีเองที่เรียกกันว่า สยุมพร นั่นเอง

พระแม่ลักษมี เป็นหนึ่งในตรีเทวีที่เลืองชื่อด้านความงดงาม ทั้งยังเป็นเทวีแห่งโชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์ เชื่อกันว่าพระองค์มักประทานความสำเร็จด้านการประกอบกิจการ การทำมาค้าขาย การเจรจาต่อรอง ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติแก่ผู้บูชาและประกอบความดีอยู่เป็นนิจ

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 3 ดีไซน์

  1. Rainbow Moonstone – ช่วยในเรื่องการพัฒนาอารมณ์ ความรู้สึก และจิตใจ โดยเฉพาะเรื่องความรัก หินชนิดนี้ สามารถสร้างพลังแห่งความรักให้คู่รัก
  2. Rose Quartz – “พลอยแห่งความรักและการให้อภัย” เสริมสร้างเสน่ห์ นำความสุขมาให้แก่ผู้ครอบครอง ให้พลังที่นุ่มนวลอ่อนโยน ทั้งยังช่วยเสริมสร้างมิตรภาพ ความรู้สึกดี ๆ ต่อผู้อื่น
  3. Nymphaea of wealth (โถประทานทรัพย์) – สัญลักษณ์ของอุดมสมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์ ทรัพย์อุดมสมบูรณ์ไม่สิ้นสุด เจริญงอกงาม ความมั่งคั่ง มั่งมี ความร่ำรวย มีทรัพย์สินเงินทองไม่ขาดมือ

Click to Reminder ( Amulet Bracelet )

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.