พระแม่ธรณี ( Phra Mae Thorani )

พระแม่ธรณี ( Phra Mae Thorani )

พระแม่ผู้ค้ำจุนธรณี  นำพาความอุดมสมบูรณ์สู่ปฐพี

 ดลพิภพงอกเงย เสวยสุขสำราญ กิจการรุ่งเรือง

พระศรีวสุนธรา หรือที่เรียกขานกันในนาม “พระแม่ธรณี หรือ พระแม่ธรณีบีบมวยผมเป็นที่เคารพในนาม มารดาของแผ่นดินเป็นจุดก่อเกิดสรรพสิ่งทั้งปวงในโลก จึงเปรียบเสมือน มารดาผู้หล่อเลี้ยงโลก

 รูปลักษณ์ทางจิตรกรรมของแม่พระธรณี จะเป็นเทวดาผู้หญิงที่มีรูปร่างใหญ่ แต่อ่อนช้อยงดงาม พระฉวีสีดำ พระพักตร์รูปไข่ ยิ้มละไมอยู่เสมอ แสดงถึงความมีพระทัย เยือกเย็น มวยพระเกศายาวสลวย สีเขียวชอุ่มเหมือนกลุ่มเมฆ พระเนตรสีเหมือนดอกบัวสาย คือ สีน้ำเงิน พระชงฆ์เรียว พระพาหาดุจงวงไอยรา นิ้วพระหัตถ์เรียวเหมือนลำเทียน

 
 
 .
 

.

 

พระแม่ธรณีจะเลี้ยงมนุษย์บนโลกประดุจแม่เลี้ยงลูก คอยรับรู้การทำบุญกุศล ด้วยการใช้มวยผมรองรับน้ำจากการกรวดน้ำ ดั่งมีปรากฏในพุทธประวัติความว่า ...เมื่อครั้งพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พญามารวัสดีและกองทัพมารเข้ารบกวนโดยอ้างเอาบัลลังก์เป็นของตน พระพุทธองค์ทรงเปล่งวาจาอ้างเอา “ธรณีเป็นพยาน

พระแม่ธรณีทรงแสดงปาฏิหาริย์ปราบเหล่าพญามารโดยทรงบีบมวยผมให้น้ำจากการกรวดน้ำของพระพุทธเจ้าในทุกชาติไหลออกมาท่วม พวกพญามารทั้งหลายให้พ่ายแพ้ไป แล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า ณ กาลบัดนั้น

 

.

.

 

ในประวัติผู้คนในสุวรรณภูมิรู้ว่าที่มีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะ น้ำ และ ดิน เป็นสำคัญ ดังนั้น เมื่อคนเรามีชีวิตอยู่รอดได้ในแต่ละปี จึงมีความเชื่อทำในการพิธีขอขมาที่ได้ล่วงล้ำก่ำเกิน ถึงสิ่งที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น เหยียบย่ำถ่ายของเสีย หรือทำสิ่งอื่นใดที่ไม่เหมาะสม และทำการพิธีบูชาพระคุณไปพร้อมกัน ด้วยการใช้วัสดุที่ลอยน้ำ ได้ใส่เครื่อง เซ่นไหว้ให้ลอยไปกับน้ำหรือที่เราเรียกกันว่า "เทศกาลลอยกระทง"

 

.

.

 

ไม่เพียงเพื่อไหว้พระแม่คงคาเท่านั้น โดยนัยเดียวกัน เพื่อแสดงความขอบคุณต่อแม่พระธรณี ที่อนุเคราะห์ให้เก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหารได้อย่างอุดมสมบูรณ์ คนมันมีกินมีใช้ได้ตลอดทั้งปี ที่ท่านคอยเกื้อหนุนคอยคลายความทุกข์ทำให้ให้กับมนุษย์บนดิน

พระแม่ธรณีจึงถูกยกย่องเป็นเทพีผู้ค้ำจุนโลก และสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ จะเห็นได้จากการสร้าง “รูปเคารพพระแม่ธรณีตามสถานที่หรือหน่วยงานต่าง ๆ มากมายเพื่อให้ท่านคอยคุมครองสถานที่นั้น

.

.

 

มีความเชื่อว่า ก่อนที่จะทำอะไร ก็ให้บูชาบอกกล่าวต่อพระแม่ธรณีก่อน เนื่องจากทุกอย่างในโลกล้วนกำเนิดขึ้นบนดินไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน จึงต้องมาขอขมากับท่านก่อน เพราะจะกระทบกระเทือนพื้นดินตั้งแต่เริ่มตอกเสาเข็มหรือขึ้นเสาเอก หรือ เกษตรกรก่อนจะเพาะปลูก ก็มักจะทำพิธีบอกกล่าวแก่พระแม่ธรณี และขอพรให้ประสบความสำเร็จ พืชผลเจริญงอกงาม

รวมทั้ง พระแม่ธรณีบรรดาลความร่มเย็นเป็นสุข และคลายความทุกข์ ยากของเหล่าผู้เคารพนับถือ รวมทั้งจะเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ดินนั้นรวมถึงเรื่องของการเงินเช่นกันเพราะว่าทุกที่ในแผ่นดินนี้คือที่สถิตย์ของแม่พระธรณี  ท่านจึงรู้ว่าจะนำทรัพย์ที่ใดมาให้
 
.
 
 

 

ประกอบด้วย 2 ดีไซน์

นทีนิล หรือ Nathinil drop (Water Droplet) = สัญลักษณ์หยดน้ำรูปดอกบัว หยดน้ำ มาจากเหตุการณ์ที่พระแม่ธรณีบีบมวยผม น้ำในที่นี้จึงสื่อถึงการชำระล้างสิ่งไม่ดีให้ออกไป ส่วนดอกบัวตามความเชื่อทางฮินดูนั้น หมายถึง ความสมบูรณ์พูนผลในทุกๆด้าน จึงสื่อถึงทรัพย์ที่มากมีไม่รู้จบ

Sky Blue Topaz = ช่วยสะท้อนพลังงานด้านลบ เสริมพลังจิตให้มั่นคง รักษาบาดแผลในจิตใจทำให้มีสติมากขึ้น

 

 

 

การันตีด้วย รางวัลออกแบบระดับประเทศ 
Design Excellence Award (DEmark)

♡ทำจากเชือกไนลอนเกาหลี ปรับขนาดได้
♡ใส่ได้ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย ♡ใส่ซ้อนได้หลายองค์
♡ใส่ติดตัวได้ทุกวัน ใส่อาบน้ำได้ ไม่เหม็น ไม่คัน แน่นอน
♡ เงินแท้ชุบทองคำขาว 18K ไม่มี Nickle และ พลอยแท้ธรรมชาติ
 
 

 

สร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์เหมาะสำหรับซื้อใส่เองหรือมอบเป็นของขวัญมีความหมายดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเสริมหนุนนำสิ่งดีงามเข้ามา รายได้ส่วนร่วมทำบุญด้วยนะคะ
สร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์ทุกเส้น #ผ่านการปลุกเสก

 

 

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.