องค์พระศิวะ | มหาเทพ ผู้ขับไล่ภัยอันตรายและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

องค์พระศิวะ

มหาเทพ ผู้ขับไล่ภัยอันตรายและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 

 

ทรงมีอานุภาพในการขับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายทั้งปวง คุ้มครอง ปกปักษ์รักษา ป้องกันเภทภัย-ภยันตราย กันภัยทั้งปวง เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี

พระองค์เป็นเทพที่จะคอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกล ทำให้เกิดความเป็นศิริมงคลต่อผู้ที่มีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่ง หากบวงสรวงบูชา ขอพรให้พ้นทุกข์พระศิวะก็จะประทานพรให้ผู้นั้นพ้นจากความทุกข์

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 2 Design

  1. Black Agate – ปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย เสริมความมั่นใจ นำมาซึ่งความร่ำรวย เงินทอง ชื่อเสียง อำนาจ
  2. Evil Eye – การป้องกันอำนาจมืดจากสิ่งชั่วร้าย
 

 

Review

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.