พระพิฆเนศ ปางประทานพร - มหาเทพแห่งความสำเร็จ ประทานพรในสิ่งปรารถนา ลุล่วงดั่งใจ

พระพิฆเนศ ปางประทานพร

มหาเทพแห่งความสำเร็จ ประทานพรในสิ่งปรารถนา ลุล่วงดั่งใจ

“...ไม่ว่าจะกระทำการสิ่งใดหรือทำพิธีบูชาใด ให้ทำการบูชาพระพิฆเนศวร์ ก่อนกระทำการทั้งปวง ผู้ใดต้องการความสำเร็จ ให้บูชาพระพิฆเนศวร์ ผู้ใด ต้องการพ้นจากความขัดข้องทั้งปวง ให้บูชาพระพิฆเนศวร์…”


พระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จ เทพผู้เป็นที่เคารพจากผู้คนทั่วไป เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ปัดเป่าอุปสรรคต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ถือเป็นเทพผู้อุปถัมภ์ศิลปะวิทยาการ และศาสตร์ในทุก ๆ แขนง  


พระพิฆเนศปางสัมปทายะคเณศ หรือปางประทานพร ถือเป็นปางที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย หากใครอยากเริ่มต้นที่จะบูชาองค์พระพิฆเนศ มักเริ่มต้นบูชาองค์ท่านด้วย พระพิฆเนศ ปางประทานพร เพราะท่านจะช่วยประทานความสำเร็จให้ในเวลาอันสั้น ตลอดจนช่วยขจัดอุปสรรคทุกทิศทาง พระพิฆเนศปางประทานพร จึงกลายเป็นที่เคารพบูชาของผู้คนโดยทั่วไป

“พระพิฆเนศ ปางประทานพร” ของ RAVIPA องค์ท่านจะอยู่ในอิริยาบท ยืนเท้าเดียวบนฐานดอกบัวคว่ำ ประดับดอกดาวเรือง ทรงมีพระวรกาย พระนาภีที่อวบอ้วน งวงอุตราวัฏหันไปทางขนมโมทะกะ ทรงพัสตราภรณ์ที่พริ้วไหว ประดับเพชรระย้าที่ดูงดงาม

“พระพิฆเนศ ปางประทานพร” ประกอบด้วย 4 พระกร ที่ดูทรงพลัง โดยแต่ละพระกรจะถือวัตถุมงคลและศาสตราวุธต่าง ๆ ในท่วงท่าที่สง่างาม ชวนมอง ท่าทางใจดีพร้อมช่วยเหลือผู้ที่ศรัทธาในองค์ท่าน ทุก ๆ คน โดยความหมายของท่าทางและพระกรแต่ละส่วน มีดังนี้
  • พระกรซ้ายบน - ทรงถือสัตตบรรณ ประดับเพชร ราวกับอุคฆฏิตัญญู หรือผู้ที่มีสติปัญญา มีความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ในเวลาอันรวดเร็ว ราวกับดอกบัวที่พ้นน้ำและพร้อมเบ่งบานเมื่อเจอแสงแดด  
  • พระกรขวาบน - ทรงถือขวานปรศุ สื่อถึงการขจัดปัดเป่าอุปสรรคขวากหนามต่าง ๆ ให้หมดไป ทำให้ผู้บูชาแคล้วคลาดจากศัตรูและคู่แข่ง เกิดความราบรื่นในเรื่องต่าง ๆ
  • พระกรซ้ายล่าง - ทรงถือโถ ที่มีสัญลักษณ์โอม สื่อถึงสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ นำพาความสำเร็จ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ภายในเต็มไปด้วยขนมโมทกะ ที่มีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ
  • พระกรขวาล่าง - ยกมือขึ้นประทานพรความสุข ความสำเร็จให้แก่ผู้ที่ศรัทธาในองค์ท่าน ภายในฝ่ามือ มีสัญลักษณ์รูปพระอาทิตย์ ที่สื่อถึงความสำเร็จ พลังอำนาจ ดึงดูดเรื่องราวดีๆ และความเจริญรุ่งเรือง 

10 ดีไซน์อันประเสริฐของมหาเทพแห่งความสำเร็จ จาก RAVIPA

 1. ทรงพัสตราภรณ์แบบกษัตริย์ มีความพริ้วไหว ผู้คลุมไหล่ประดับเพชร  มีผ้าโพกหัวแบบชาวอินเดียที่เรียกกันว่า “ पगड़ी ” อ่านว่า ป-ค-รี (Pagri) ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสง่างามและความเป็นเอกลักษณ์ 
 2. ดวงตากลมโต นัยน์ตาดูทรงพลัง สื่อถึงความรัก และความเมตตา ที่เราสามารถสัมผัสได้จากองค์ท่าน ดั่งสำนวนที่ว่า "ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ"
 3. พระกรรณกว้างใหญ่ ประดับเพชร เหมือนกระด้งฝัดข้าว ที่แยกข้าวสารออกจากเปลือกข้าว สื่อถึง การแยกแยะระหว่างของจริงออกจากของไม่จริง อีกนัยหนึ่งยังหมายถึงความสมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง
 4. งวงที่มีลักษณะยาว และดูทรงพลัง หันไปทางด้านซ้ายเรียกว่า พุทธิ ซึ่งหมายถึงปัญญา เป็นปัญญาที่ทำให้ชีวิตหลุดพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง
 5. งา เอกทนต์ คือผู้มีงาเดียว แสดงถึงการออกรบ การมีชัยชนะต่อศัตรูทุกหมู่เหล่า
 6. โถ ขนมโมทกะ สัญลักษณ์แทนชญาณ หรือความปิติสุข ความอุดมสมบูรณ์ มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ
 7. สัตตบรรณ แสดงถึงความบริสุทธิ์ ความดีงาม และความศรัทธา 
 8. ขวานปรศุ แสดงถึงการขจัดปัดเป่าอุปสรรคขวากหนามต่าง ๆ ให้หมดไป
 9. ดวงอาทิตย์บริเวณฝ่ามือ และด้านหลังองค์ แสดงถึงความสำเร็จ พลังอำนาจ ดึงดูดเรื่องราวดีๆ และความเจริญรุ่งเรือง
 10. ทรงยืนบนฐานดอกบัวคว่ำ ประดับดอกดาวเรือง สื่อถึง การมีรากฐานแห่งชีวิตที่ดี มีสมบัติเงินทองที่มั่นคง เก็บทรัพย์ไม่ให้ไหลออก ให้เงินทองมีแต่เพิ่มพูน

 

ท่านจะช่วยประทานพรความยิ่งใหญ่ ใน 5 ประการ ประกอบไปด้วย

 1. ประทานพรในเรื่องการงาน : การงานก้าวหน้า เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ขจัดอุปสรรคทั้งปวง
 2. ประทานพรในเรื่องการเงิน : ร่ำรวยเงินทอง ค้าขายเจริญรุ่งเรือง
 3. ประทานพรในเรื่องความรัก : มั่นคงในรัก เจอคนรักที่จริงใจ 
 4. ประทานพรในเรื่องสุขภาพ : สุขภาพร่างกายแข็งแรง แคล้วคลาดปลอดภัย
 5. ประทานพรในเรื่องครอบครัว : ครอบครัวร่มเย็น ช่วยเหลือเกื้อกูล

หากท่านใดอยากเริ่มต้นบูชาองค์พระพิฆเนศ ควรเริ่มบูชาจาก “พระพิฆเนศ ปางประทานพร” เป็นปางแรก เพราะท่านจะช่วยประทานความสำเร็จให้ในเวลาอันสั้น ถือเป็นอีกหนึ่งปางที่ควรมีไว้บูชา ซึ่งตามความเชื่อของชาวอินเดีย เชื่อกันว่าวันที่พรของพระพิฆเนศจะทรงพลังมากที่สุด จะเป็นวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ดังนั้นหากท่านใดอยากให้พรสำเร็จ ควรเริ่มบูชาองค์ท่านในวันที่พระองค์ทรงมีพลังมากที่สุด

ซึ่ง "พระพิฆเนศ ปางประทานพร" นี้ประกอบไปด้วยสร้อยข้อมือ สร้อยคอ และแบบองค์ตั้งโต๊ะบูชา

1. สร้อยคอ* มี 2 แบบ 

 • Silver 2,990 บาท
  • Ganesha Phatarnphorn necklace
 • Golden Gold 9K 24,990 บาท
  • Ganesha Phatarnphorn necklace Special Edition Golden Gold 

 

2. สร้อยข้อมือ* มี 2 แบบ

 • Silver  2,790 บาท
  • Ganesha Phatarnphorn bracelet (Deep Brown)
  • Ganesha Phatarnphorn bracelet (Midnight Black)
 • Golden Gold 9K 8,990 บาท
  • Ganesha Phatarnphorn bracelet (Deep Brown) Special Edition Golden Gold
  • Ganesha Phatarnphorn bracelet (Midnight Black) Special Edition Golden Gold

 

*วัสดุ : เงินแท้ชุบทองคำขาว 18K หรือทองคำแท้ 9K ไม่มีส่วนผสมของนิกเกิล ใส่แล้วไม่แพ้ ไม่คัน เชือกสามารถปรับขนาดได้

3. องค์ตั้งโต๊ะ มี 3 ขนาด

 • Standard Ganesha Phatarnphorn (6 ซม.) 4,990 บาท
 • Classic Ganesha Phatarnphorn (10 ซม.) 7,490 บาท
 • Grand Ganesha Phatarnphorn (20 ซม.) 37,990 บาท

ดีไซน์ตั้งโต๊ะ สามารถตั้งบูชาได้ในห้องต่าง ๆ

 • ตั้งในทำงานในตำแหน่งที่สูงกว่าศีรษะ
 • ตั้งในห้องนอน บริเวณบนหัวเตียง ข้างเตียง แต่ไม่ควรวางไว้ปลายเท้า
 • ตั้งบนรถโดยหันหน้าองค์เข้าทางรถเพื่อขอพรกับท่านทุกครั้งก่อนเดินทาง

 

และเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถีประจำปี 2566 ทาง RAVIPA จึงตั้งใจออกแบบรังสรรค์พร้อมรอยเรียงเรื่องราวความศรัทธาของพระพิฆเนศ ปางประทานพร ด้วยความพิถีพิถัน เพื่อส่งมอบความเลอค่า และสิ่งดี ๆ รวมถึงร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคเณศจตุรถี ให้ผู้ที่ศรัทธาและนับถือในองค์พระพิฆเนศได้ร่วมบูชา เพื่อรับสิ่งดี ๆ เข้ามาสู่ชีวิตตน

โดยพระพิฆเนศ ปางประทานพร นี้ผ่านการปลุกเสกด้วยพุทธคุณสายขาว 36 จันทรา ที่จะช่วยล้างประจุพลังลบ พร้อมเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้บูชาทุก ๆ ท่านอีกด้วย


“...RAVIPA ขอพระพิฆเนศ ประทานพรความสำเร็จแก่ผู้ที่แน่วแน่ และศรัทธาองค์ท่านในเร็ววัน...”

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.