พระแม่ตรีศักติ | มหาเทวีผู้ยิ่งใหญ่ สมบูรณ์พร้อมในทุกสิ่ง เปี่ยมด้วยอำนาจ เงินทอง ความรัก สติปัญญา

พระแม่ตรีศักติ | มหาเทวีผู้ยิ่งใหญ่ สมบูรณ์พร้อมในทุกสิ่ง เปี่ยมด้วยอำนาจ เงินทอง ความรัก สติปัญญา 

 
รวมพลัง 3 ชายามหาเทพ ได้แก่ พระแม่อุมาเทวี พระแม่ลักษมี และพระแม่สุรัสวดี มารดาแห่งความสำเร็จ เพียบพร้อมดั่งปรารถนา
เปิดศักราชใหม่! กับ “พระแม่ตรีศักติ” คอลเลคชั่นล่าสุดจาก RAVIPA ที่เราออกแบบดีไซน์อย่างประณีต ผ่านช่างฝีมือมากประสบการณ์กว่า 30 ปี เพื่อให้ได้ผลงานที่งดงาม และควรค่าแก่การเคารพบูชา

มหาเทพในศาสนาพราหมณ์ ฮินดู นั้นมีพลังอำนาจ 2 ชนิด อันได้แก่ 

 1. พระตรีมูรติ คือ พลังอำนาจที่เป็นของบุรุษเพศ ประกอบไปด้วย พระศิวะ (ผู้ทำลายโลก), พระวิษณุ(ผู้ดูแลโลก), และพระพรหม(ผู้สร้างโลก)
 2. พระแม่ตรีศักติ คือ พลังอำนาจที่เป็นของสตรีเพศ ประกอบไปด้วย พระแม่อุมาเทวี(พระชายาของพระศิวะ) พระแม่ลักษมี(พระชายาของพระวิษณุ) และพระแม่สุรัสวดี(พระชายาของพระพรหมธาดา) ซึ่งหมายถึงพลังอำนาจที่เป็นของสตรีเพศที่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่โลก คุ้มครองโลกให้อยู่รอด แคล้วคลาดปลอดภัย

“พระแม่ตรีศักติ” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระแม่อุมาตากี” คือการรวมพลังความยิ่งใหญ่ของ 3 มารดาแห่งจักรวาล ชายาของมหาเทพตรีมูรติ หากใครได้บูชาย่อมได้รับพลังจากทั้ง 3 พระองค์ อันได้แก่

 1. พระแม่อุมาเทวี พระชายาของพระศิวะ ผู้มีความงามแบบน่าเกรงขาม เต็มเปี่ยมไปด้วยอำนาจ วาสนา บารมี ท่านจะช่วยประทานพรในเรื่องของอำนาจ เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เสริมเมตตา บารมี สุขภาพแข็งแรง สร้างครอบครัวให้เป็นสุข ประทานชัยชนะ เหนือศัตรู ปราศจากอุปสรรค อันตรายทั้งปวง
 2. พระแม่ลักษมี พระชายาของพระวิษณุหรือพระนารายณ์ ผู้มีความงามแบบนุ่มนวล อ่อนช้อย เต็มเปี่ยมด้วยความอบอุ่น ท่านจะช่วยประทานพรในเรื่องของความรักให้สุขสมหวัง มั่งคั่ง ร่ำรวย ในเรื่องของทรัพย์สิน เงินทอง มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ เก็บทรัพย์ให้ไม่รั่วไหล
 3. พระแม่สุรัสวดี พระชายาของพระพรหมธาดา ผู้มีความงามแบบสุขุม นุ่มลึก นิ่ง ใจเย็น เต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญา ท่านจะช่วยประทานพรให้ผู้บูชา มีสติปัญญา ฉลาดหลักแหลม รู้เท่าทันคน เจริญในหน้าที่ การงาน การเรียน สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น รวมถึงดึงพรสวรรค์ที่ถูกซ่อนไว้ ออกมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

เชื่อกันว่า พระแม่ตรีศักติ ท่านจะช่วยประทานพรความสำเร็จในทุกสรรพสิ่ง ให้แก่ผู้ที่ศรัทธา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอำนาจ บารมี ทรัพย์สิน เงินทอง ความรัก ความเมตตา รวมถึงสติปัญญา ความฉลาดหลักแหลม

พระแม่ตรีศักติ เป็นการรวมพลังของพระแม่สูงสุดทั้ง 3 พระองค์ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พลังของพระแม่จะช่วยเสริมได้ดีกับสตรีเพศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสตรีเพศ รวมถึง LGBTQIA+ ที่ชอบแต่งกายเป็นสตรี มีจิตใจแบบสตรี หรือมีความอ่อนโยนแบบสตรี อีกทั้งยังรวมถึงบุคคลที่ไม่ยึดติดตามเพศกำเนิดเดิม จะมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการบูชา “พระแม่ตรีศักติ”

โดยในคอลเลคชั่นนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

  1. องค์ตั้งโต๊ะพระแม่ตรีศักติ (Tri shakti) : ตัวแทนของมหาเทวีผู้ยิ่งใหญ่ สมบูรณ์พร้อมในทุกสิ่ง เปี่ยมด้วยอำนาจ เงินทอง ความรัก และสติปัญญา 
  2. โอม ศักติ (Om) : สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ตัวแทนของความรัก ความเมตตา 
  3. ตรีศูล ศักติ (Tri shula) : สัญลักษณ์ของพลัง อำนาจ และการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ที่จะเข้ามาสู่ผู้บูชาให้หมดไป

องค์ตั้งโต๊ะพระแม่ตรีศักติ มีลักษณะที่โดดเด่นทั้งหมด 9 ประการ ดังนี้

1. บริเวณพระพักตร์ขององค์เทพ ประกอบไปด้วย 3 องค์ ได้แก่
 • องค์แรกคือ พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักอันบริสุทธิ์
 • องค์ที่สอง คือ พระแม่อุมาเทวี เทวีผู้เรืองอำนาจ วาสนา บารมี ปัดเป่าความชั่วร้าย 
 • องค์ที่สาม คือ พระแม่สุรัสวดี เทวีแห่งความรู้ สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด เชี่ยวชาญในเรื่องของศิลปะวิทยาการในแขนงต่าง ๆ
2. บริเวณยอดชฎา ของทั้ง 3 พระพักตร์ มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป
 • พระพักตร์ของพระแม่ลักษมี ยอดชฎาคือ โถ่ปัทมา 2 โถ่ เสริมทรัพย์ทวีคูณ
 • พระพักตร์ของพระแม่อุมาเวที ยอดชฎาคือ โดม เปรียบดั่งคลังสมบัติไว้เก็บทรัพย์สินเงินทอง
 • พระพักตร์ของพระแม่สุรัสวดี ยอดชฎาคือ นกยูงรำแพน พาหนะศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของพระแม่สุรัสวดี ที่จะช่วยนำทางไปสู่สิ่งที่ดี
3. พระแม่ตรีศักติ ทรงถือศาสตราวุธทั้งหมด 12 ชิ้น เริ่มจากฝั่งพระแม่สุรัสวดี ประกอบด้วย
กมลา ดอกบัวของพระแม่ลักษมี ที่บานสะพรั่ง ถือเป็นดอกไม้ที่สะอาดและบริสุทธิ์ ตัวแทนของความรักที่พระแม่ประทานพร ให้ได้พบเจอกับคนรักที่จริงใจ และเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังรักอันบริสุทธิ์ 
 • กมลา ดอกบัวของพระแม่ลักษมี ที่บานสะพรั่ง ถือเป็นดอกไม้ที่สะอาดและบริสุทธิ์ ตัวแทนของความรักที่พระแม่ประทานพร ให้ได้พบเจอกับคนรักที่จริงใจ และเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังรักอันบริสุทธิ์
 • มหาสังข์ ของพระพรหมสี่หน้า สัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ สื่อถึงความสุข ความอุดมสมบูรณ์ นำพาความสำเร็จมาสู่ผู้ครอบครอง เชื่อกันว่า น้ำและเสียงที่ถูกหลั่งออกมาจากสังข์จะมีความศักดิ์สิทธิ์ และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา
 • กระจกหรือพระแว่นแก้ว ของพระพรหม ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาญาณ ที่เอาไว้ส่องสะท้อนความเป็นจริง และสร้างปัญญาเหนือปัญญาให้แก่ผู้บูชา
 • วีนาหรือจะเข้อินเดีย ของพระแม่สุรัสวดี สัญลักษณ์แห่งศิลปะ ดนตรี และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ แสดงถึงความตื่นรู้ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์ทุกแขนง
 • ธนู พรหมาสตร์ ของพระพรหม แสดงถึงปัญญาที่สามารถทะลุต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ศรพรหมาสตร์ สามารถช่วยผ่าฟันทุกอุปสรรคที่เข้ามา ถือเป็นศาสตร์วุธที่มีพลังทำลายล้างสูง ช่วยให้ผู้บูชารอดพ้นจากทุกอุปสรรค ปัญหา
 • หม้อกลัศเงินทองหรือโถ่ประทานทรัพย์ ของพระแม่ลักษมี ด้านในเต็มไปด้วยเงินทอง แสดงถึงความมั่งคั่ง ร่ำรวย เงินทองเพิ่มพูน มีกิน มีใช้ไม่ขาดมือ สื่อถึงสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยโภคทรัพย์ และอภิยทรัพย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
 • สัญลักษณ์โอม ประทานพร ประดับเพชร สัญลักษณ์มนตราความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ที่ทรงพลัง เปรียบเสมือนการสดุดีต่อองค์เทพ ที่จะช่วยดลบันดาลความสำเร็จ และทรัพย์สิน เงินทองมาสู่ผู้บูชา
 • เพชร พลอย รัตนาชาติ ของพระแม่ลักษมี ที่ทรงหยิบยื่น ประทานทรัพย์สมบัติและสิ่งของอันมีค่าให้แก่ผู้บูชา ช่วยให้ปราศจากหนี้สิน  มีเหลือกิน เหลือเก็บ ไม่รู้จักจบสิ้น
 • บ่วงบาศ เศียรงูใหญ่ ของพระศิวะ ช่วยดลบันดาลให้ผู้ศรัทธาเดินทางสู่หนทางแห่งความสำเร็จ ทำให้เกิดโชคลาภ มีกินมีใช้ ไม่ขาดมือ สร้างความมั่นคง ความหนักแน่น รวมถึงช่วยปกป้องคุ้มครองภัย
 • สุทรรศนจักร จักรของพระนารายณ์ ช่วยปกป้องคุ้มครองภัย มีชัยเหนือศัตรู ส่งเสริมอำนาจ บารมี และช่วยให้การงานไหลลื่น สัญลักษณ์ตัวแทนกงล้อของเวลา ที่สามารถทำให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปได้
 • ขนนกยูง เครื่องประดับศีรษะของพระกฤษณะ แสดงถึงความสูงส่ง งดงาม ช่วยเสริมวาทศิลป์ และเพิ่มเสน่ห์ในการเจรจาเรื่องต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
 • ตรีศูล ของพระศิวะ สัญลักษณ์แห่งอำนาจ และการช่วยขจัดสิ่งชั่วร้าย ช่วยสร้างเป้าหมายที่ชัดเจน และมุ่งสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้
4. ความพิเศษ เฉพาะองค์ตั้งโต๊ะ ขนาดใหญ่ของพระแม่ตรีศักติ มี “ตรีศูล” ที่สามารถถอดออกได้ หากมีปัญหาที่หาทางแก้ไม่ได้ สามารถถอดตรีศูล แล้วนำมาแตะที่หน้าผาก เพื่ออธิษฐานให้พระแม่ตรีศักติช่วยประทานพร และชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่น

5. สัญลักษณ์ ตรีศูล แบ่งออกได้ 3 ส่วน ดังนี้
 • ท่อนด้านบนของ “ตรีศูล” ถูกตัดทอนมาจากลวดลายของนกยูง ซึ่งเป็นพาหนะของพระแม่สุรัสวดี สื่อถึงความรู้ ความสามารถ และสติปัญญา
 • ท่อนกลางของ “ตรีศูล” ประกอบไปด้วยเพชร CZ สีชมพู ตัวแทนของเพชร พลอย จากพระแม่ลักษมี ที่เป็นเสมือนหัวใจแห่งทรัพย์สมบัติ ที่พระแม่ประทานความมั่งคั่ง ร่ำรวย มาให้ ขนาบข้างด้วยหัวสิงโต ที่เป็นพาหนะของพระแม่อุมาเทวี สื่อถึงอำนาจ ความเป็นผู้นำ รวมถึงช่วยให้ผู้ที่มีครอบครองแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง
 • ท่อนล่าง บริเวณด้ามจับของ “ตรีศูล” เป็นลายเสือเบงกอล พาหนะของพระแม่อุมาเทวี สื่อถึงพลังอำนาจ บารมีความยิ่งใหญ่ ความกล้าหาญ และความแข็งแกร่ง
6. พระแม่ตรีศักติ สวมพัสตราภรณ์ที่ดูทรงพลัง สง่างาม มีความพลิ้วไหว อ่อนช้อย ราวกับสายลมอ่อน ๆ งดงามดั่งเทพธิดา

7. ประตูสวรรค์ บริเวณด้านหลังองค์พระแม่ตรีศักติ สื่อถึงที่ประทับของพระแม่บนวิมานสรวงสวรรค์ อันประกอบไปด้วย เขาไกรลาส ที่ประทับของพระแม่อุมาเทวี, ไวกูณฐ์ ที่ประทับของพระแม่ลักษมี, และสัตยโลก ที่ประทับของพระแม่สุรัสวดี

8. เท้าที่ยืนเขย่ง เสมือนก้าวไปด้านหน้า ราวกับพระแม่กำลังลงมาประทานพรความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้าในชีวิต รวมถึงความสำเร็จในสิ่งที่ผู้บูชาปรารถนาให้สำเร็จสมหวังดั่งใจ 

9. ฐานดอกบัวคว่ำ ประดับฐานดอกดาวเรืองหงาย สื่อถึงบัลลังก์ความยิ่งใหญ่ และรากฐานแห่งชีวิต ที่มีความมั่นคง รวมถึงความสดใส เบิกบาน พร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ และสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต

ดีไซน์ที่ 1 โอมศักติ สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ตัวแทนของความรัก ความเมตตา ประดับด้วยโถ่ประทานทรัพย์ พร้อมดอกบัวตูม 3 ดอก อันเป็นตัวแทนของพระแม่ลักษมี, พระแม่อุมาเทวี, และพระแม่สุรัสวดี พร้อมด้วยเพชร CZ รูปทรงกลม เหลี่ยมเกสร (Round Brilliant) 4 เม็ด และรูปทรงหยดน้ำ Lotus Pink Pear 1 เม็ด สื่อถึงทรัพย์สิน เงินทอง ที่พร้อมผุดดอกออกผลไม่รู้จบให้แก่ผู้บูชา

ดีไซน์ที่ 2 ตรีศูลศักติ ศาสตราวุธที่รวมพลังทั้ง 3 ของตรีศักติเข้าไว้ด้วยกัน ตัวแทนของพลัง อำนาจ ชัยชนะ ปราบสิ่งชั่วร้าย นำพาสิ่งดี ความสำเร็จให้สมหวังดั่งปรารถนา โดยมีเพชร ตัวแทนของทรัพย์สินเงินทอง จากพระแม่ลักษมี, ขนาบข้างด้วยหัวเสือ 2 หัว ตัวแทนของพลังอำนาจ จากพระแม่อุมาเทวี และลวดลายของนกยูง ตัวแทนของพลังความรู้ ความสามารถ และสติปัญญาจากพระแม่สุรัสวดี ประดับด้วยเพชร CZ รูปทรงกลม เหลี่ยมเกสร Pastel Yellow Round Brilliant

โดยคอลเลคชั่นนี้มีทั้งองค์ตั้งโต๊ะ 3 ขนาด, สร้อยข้อมือ 5 ดีไซน์, สร้อยคอ 2 ดีไซน์, แหวน 2 ดีไซน์, และต่างหู 2 ดีไซน์

 1. องค์ตั้งโต๊ะ 3 ขนาด

  1. Standard
  2. Classic 
  3. Grand

สร้อยข้อมือ 5 ดีไซน์

 1. Trishula bracelet (Ivory White) สัญลักษณ์ของพลัง อำนาจ และการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ที่จะเข้ามาสู่ผู้บูชาให้หมดไป
 2. Citrine bracelet (Sand Beige) พลอยแห่งความสำเร็จ นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้สวมใส่ ช่วยเสริมสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด สามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
 3. Om-Shakti & Cherry Quartz bracelet (Blossom Pink) สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ตัวแทนของความรัก ความเมตตา มาพร้อมพลอย Cherry Quartz พลอยแห่งความรักและความเมตตา ดึงดูดให้พบเจอกับความรักที่ดี มีคนดีดีเข้ามาในชีวิต มักได้รับความเมตตาจากผู้อื่น เมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้ว จึงแสดงถึงพลังแห่งความรักรวมถึงนำพาเงินทองมาสู่ผู้สวมใส่
 4. Trishula & all-around Sunstone bracelet (TRISHAKTI) สัญลักษณ์ของพลัง อำนาจ และการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ที่จะเข้ามาสู่ผู้บูชาให้หมดไป มาพร้อมพลอย Sunstone ทั้งเส้น พลอยที่จะ ช่วยนำพาพลังบวกและเสริมความมั่นใจ และทำให้ผู้สวมใส่คิดบวกต่อสิ่งต่าง ๆ
 5. Om-Shakti & all-around Cherry Quartz bracelet (TRISHAKTI) สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ตัวแทนของความรัก ความเมตตา มาพร้อมพลอย Cherry Quartz ทั้งเส้น พลอยแห่งความรักและความเมตตา ดึงดูดให้พบเจอกับความรักที่ดี มีคนดีดีเข้ามาในชีวิต มักได้รับความเมตตาจากผู้อื่น เมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้ว จึงแสดงถึงพลังแห่งความรักรวมถึงนำพาเงินทองมาสู่ผู้สวมใส่

 

 Trishula & all-around Sunstone bracelet  Om-Shakti & all-around Cherry Quartz bracelet

สร้อยคอ 2 ดีไซน์
 1. Trishula necklace สร้อยคอสัญลักษณ์ตรีศูล สัญลักษณ์ของพลัง อำนาจ และการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ที่จะเข้ามาสู่ผู้บูชาให้หมดไป
 2. Om-Shakti necklace สร้อยคอสัญลักษณ์โอม สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ตัวแทนของความรัก ความเมตตา
   
Trishula necklace Om-Shakti necklace
แหวน 2 ดีไซน์
 1. Trishula ring แหวนสัญลักษณ์ตรีศูล สัญลักษณ์ของพลัง อำนาจ และการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ที่จะเข้ามาสู่ผู้บูชาให้หมดไป
 2. Om-Shakti ring แหวนสัญลักษณ์โอม สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ตัวแทนของความรัก ความเมตตา

ต่างหู 2 ดีไซน์

 1. Trishula earrings ต่างหูสัญลักษณ์ตรีศูล สัญลักษณ์ของพลัง อำนาจ และการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ที่จะเข้ามาสู่ผู้บูชาให้หมดไป
 2. Om-Shakti earrings ต่างหูสัญลักษณ์โอม สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ตัวแทนของความรัก ความเมตตา
 Trishula earrings
 Om-Shakti earrings

 

ขอพลังองค์พระแม่ตรีศักติ พระมารดาทั้ง 3 ของผู้มีพลังสูงสุด พลังแห่งทรัพย์สิน เงินทองและความรักอันบริสุทธ์จากพระแม่ลักษมี, พลังแห่งอำนาจ วาสนา บารมี จากพระแม่อุมาเทวี และพลังแห่งปัญญา ความสามารถ ศาสตร์และศิลป์ทุกแขนงจากพระแม่สุรัสวดี อำนวยพรให้ลูกค้า RAVIPA ทุกท่านสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา อุปสรรคใด ๆ ขอให้พระแม่ตรีศักติช่วยคลี่คลายให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี


“...โอมศักติโอม โอมศักติโอม โอมศักติโอม…”

คำสรรเสริญพระแม่ตรีศักติ

 

 

Collection

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.