Zoom Classic Four-Leaf Clover Bracelet
Zoom Classic Four-Leaf Clover Bracelet
Zoom Classic Four-Leaf Clover Bracelet
Zoom Classic Four-Leaf Clover Bracelet

Classic Four-Leaf Clover Bracelet

฿1,890.00
Subscription Save
Mlveda_country
The Four-Leaf Clover
“ ใบโคลเวอร์ 4 แฉก สัญลักษณ์แห่งความโชคดี สู่การเติมเต็มชีวิตให้เป็นหนึ่งในทุก ๆ ด้าน ” 

ใบโคลเวอร์ 4 แฉกเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในวงกว้าง ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีมาหลายศตวรรษ ซึ่งในแต่ละแฉกมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป แฉกแรกคือ ความหวัง (Hope) แฉกที่สองคือ ความศรัทธา (Faith) แฉกที่สามคือ ความรัก (Love) และ แฉกที่สี่คือ ความโชคดี (Luck) 


ซึ่งโอกาสในการเจอใบโคลเวอร์ 4 แฉกนั้น เป็นไปได้เพียง 1 ใน 10,000 เท่านั้น ซึ่งถือว่ายากมาก ๆ จึงเกิดเป็นความเชื่อว่าหากใครพบเจอและมีไว้ครอบครองจะประสบแต่ความโชคดีตลอดไป เปรียบเสมือนมีประตูแห่งโชคที่จะคอยนำพาความสำเร็จมาให้คุณไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนหรือสถานการณ์ไหนก็ตาม 

Classic Four-Leaf Clover Bracelet

฿1,890.00

AS SEEN ON

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.