Zoom Zodiac Leo Bracelet
Zoom Zodiac Leo Bracelet

Zodiac Leo Bracelet

฿2,490.00
Subscription Save

กลุ่มดาวสิงห์ (Leo) 

Creative ✧ Generous ✧ Ambitious


สัญลักษณ์ประจำราศี : สิงโต

เกิดระหว่าง : 17 สิงหาคม - 16 กันยายน

ดาวเคราะห์ประจำราศี : ดาวอาทิตย์

ธาตุกำเนิด : ธาตุไฟ


ลักษณะโดยทั่วไปของชาวราศีสิงห์

จุดแข็ง: มีความน่าเกรงขาม มักเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ จิตใจร่าเริง รักศิลปะ ดนตรี ยึดถือความจริง มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ เชื่อการตัดสินใจของตัวเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง

จุดอ่อน: พูดตรง อารมณ์ร้อน ชอบคำเยินยอ บางทีก็อ่อนแอ วิตก ขี้กลัว


เสริมความสมบูรณ์ให้กับชีวิตด้วยพลังธาตุ 

ธาตุไฟเสริมด้วยธาตุไฟ : เสริมพลังของผู้นำ มีชีวิตชีวา ไม่เกียจคร้าน ไม่ท้อถอย มีความกล้าหาญ กล้าตัดสินใจ เข้าใจความต้องการของตนเอง กล้าทำในสิ่งใหม่ เป็นผู้เริ่มก้าวเดินก่อนใคร

ธาตุไฟเสริมด้วยธาตุดิน : เสริมในเรื่องของการบริหาร และการจัดการในเรื่องต่าง ๆ อย่างรอบคอบ มีคุณธรรมและมีเหตุผล มีความหนักแน่น น่าเกรงขาม มองการณ์ไกล มั่นคงมีสติในการตัดสินใจ

Zodiac Leo Bracelet

฿2,490.00

AS SEEN ON

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.