สร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์ 14 องค์ศักดิ์สิทธิ์และ 10 เทพเจ้าจีน | RAVIPA Reminder

 

สร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล อัญเชิญ 11 องค์ศักดิ์สิทธิ์ จากพลังพระพุทธคุณสายขาวดลบันดาลให้ชีวิตราบรื่นด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ร่ำรวย ความรัก การงาน ความสำเร็จ คุ้มครอง เกียร์ติยศ

 1. องค์พญานาคราช : มหาลาภ มหารวย มหาจักรพรรดิ
 2. องค์พระตรีมูรติ : เทพแห่งความรัก ความรักที่สุขสมหวัง
 3. องค์พระสีวลี : เทพแห่งโชคลาภ ที่สุดแห่งลาภลอย
 4. องค์พระพรหมสี่หน้า : มหาเทพผู้สร้าง แคล้วคลาด ปัดเป่าโรคภัย ภยันตรายทั้งปวง
 5. องค์พระพิฆเนศ : มหาเทพแห่งปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ทุกแขนง
 6. องค์มงกุฎพระพุทธเจ้า : เสริมบุญบารมี ชื่อเสียง เกียรติยศ
 7. องค์พระศิวะ : มหาเทพ ผู้ขับไล่ภัยอันตราย และ สิ่งชั่วร้าย
 8. องค์พระเเม่ลักษมี : เทวีแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย การเงินไม่รั่วไหล
 9. พระแม่อุมาเทวี : การงานก้าวหน้า ครอบครัวเปี่ยมสุข
 10. พระแม่สุรัสวดี : เทวีแห่งปัญญา การศึกษา ปราชญ์แห่งศาสตร์และศิลป์
 11. หนูมุสิกะ : บริวารเอกพระพิฆเนศ สื่อกลางนำพรสู่มหาเทพแห่งปัญญา บันดาลพรให้ประจักเร็วขึ้น
 12. พระแม่กาลี : เทวีผู้พิทักษ์ความผาสุก ปัดเป่าสิ่งเลวร้าย อำนาจเหลือคณา
 13. พระแม่ธรณี : พระแม่ธรณีผู้ค้ำจุนธรณี นำพาความอุดมสมบูรณ์สู่ปฐมพี
 14. ท้าวเวสสุวรรณ : หนึงในพญาแหงจตุโลก เนรมิตความร่ำารวย อเนกดวยอำนาจ 

1.องค์พญานาคราช 
มหาลาภ มหารวย มหาจักรพรรดิ
สิ่งใด หรือบุคคลใด ที่จักทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ติดต่อธุรกิจทำการค้า ท่านนำมาให้ ท่านสร้างผลให้บทสนทนาผู้ฟังหลงใหลนิยมชมชอบ
ผู้ที่ศรัทธาและบูชาพญานาคจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ทางกายและใจ อยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อน       เพราะพญานาคเปรียบดั่งความมั่งคั่งและทรัพย์สมบัติ คนที่บูชาพญานาคจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้า ช่วยให้กิจการการค้าขายเจริญรุ่งเรือง ดึงดูดทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมา การบูชาพญานาค หากหมั่นทำสมาธิจิตและอธิฐานขอพร บุญบารมีนั้นจะค่อยๆ ปรากฏดั่งใจปรารถนา มีติดตัวไว้ จะเกิดบารมี รัศมีแห่งความร่ำรวย ความสุข ความสำเร็จ ทรัพย์สินเงินทอง เสริมบารมี แคล้วคลาด เพิ่มพูนโชคลาภ และความสำเร็จ

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 3 Design

 1. Sodalite – จิตใจสงบ เพิ่มความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง สำหรับผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหวง่ายและขี้อาย เพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้
 2. Navy Wishbone – สัญลักษณ์แห่งความโชคดี สร้อยข้อมือนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าสัญลักษณ์​นี้จะนำโชคดีในชีวิตของคุณ
 3. Labradorite – ป้องกันสิ่งชั่วร้าย เป็นหินแห่งการริเริ่มและการยอมรับ ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
 
2.องค์พระตรีมูรติ 
เทพแห่งความรัก ความรักที่สุขสมหวัง
มีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น เกิดความรักใคร่เอ็นดู ความรักที่สุขสมหวัง พบกัลยาณมิตร
ท่านนำพาคนรักหรือคู่บุญมาสู่ชีวิต
องค์พระตรีมูรติเป็นการอวตารรวมของพระผู้เป็นเจ้า อันได้แก่ พระพรหม พระนารายณ์(พระวิษณุ) และพระอิศวร(พระศิวะ) ซึ่งมีพลังทั้งสามคือ พระผู้สร้าง ผู้รักษา และผู้ทำลาย ผู้ใดปรารถนาความสำเร็จสมหวังในทุกประการ หากบูชาพระตรีมูรติจะทำให้มีความเจริญทั้งหน้าที่การงาน อีกทั้งดลบันดาลให้สมหวังในความรัก
 

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 3 Design

 1. Rose Quartz – “พลอยแห่งความรักและการให้อภัย” เสริมสร้างเสน่ห์ นำความสุขมาให้แก่ผู้ครอบครอง ให้พลังที่นุ่มนวลอ่อนโยน ทั้งยังช่วยเสริมสร้างมิตรภาพ ความรู้สึกดี ๆ ต่อผู้อื่น
 2. Red Wishbone – สัญลักษณ์แห่งความโชคดี สร้อยข้อมือนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่ามันจะนำโชคดีในชีวิตของคุณ
 3. Rhodochrosite – ช่วยทำให้จิตใจสงบ ขจัดความโกรธและความเครียด เปลี่ยนเป็นการให้อภัยและการยอมรับ รู้จักรักคนรอบข้าง 

3.องค์พระสีวลี
เทพแห่งโชคลาภ ที่สุดแห่งลาภลอย
ลาภใดสิ่งใด ที่ปรารถนา จักเป็นจริง ทะลายอุปสรรคให้อันตรธานหายไป เปิดเส้นทางแห่งทรัพย์สู่ชีวิต
พระสีวลี จะบันดาลโชคลาภ ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ คิดหวังสิ่งใดเป็นตามที่ใจปรารถนา มีลาภยศสรรเสริญ มีข้าวของเงินทอง ถามหาความทุกข์นั้นไม่มี แคล้วคลาดภัยอันตรายทุกประการ
 

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 3 Design

 1. White Coral – ทำให้รู้จักที่จะอดทนและอดกลั้นในสถานการณ์ที่มีความเครียด คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ​ Coral ก็คือช่วยทำให้เกิดความสมดุลในทุกสถานการณ์ ทำให้เราคิดออกว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร
 2. Blue Beryl – เป็นพลอยแห่งความกล้า​หาญและการปกป้อง หากมีไว้จะทำให้รู้สึกปลอดภัย
 3. Amethyst – ช่วยทำให้จิตใจสงบและอ่อนโยน ขจัดความเครียด ความโกรธ เป็นเครื่องรางที่มีพลังมากในการขจัดสิ่งชั่วร้าย

4.องค์พระพรหมสี่หน้า
มหาเทพผู้สร้าง แคล้วคลาด ปัดเป่าโรคภัย ภยันตรายทั้งปวง
ทรงมีอานุภาพในการลิขิตชะตาชีวิต คุ้มครอง ปกปักษ์รักษา ป้องกันเภทภัย-ภยันตราย กันภัยทั้งปวง เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี
พระพรหม ทรงมีอานุภาพในการลิขิตชะตาชีวิต โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎแห่งกรรม พระพรหมเป็นผู้คุ้มครอง ปกปักษ์รักษา ป้องกันเภทภัย-ภยันอันตรายที่เกิดจากดวงดาวราศีพระราหู เป็นมหากำบังจากศัตราวุธทั้งหลาย อันตรายจากอุบัติเหตุทั้งหลาย ผ่อนหนักให้กลายเป็นเบา แคล้วคลาดกันภัยทั้งปวง
 

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 3 Design

 1. Blue Beryl – เป็นพลอยแห่งความกล้า​หาญและการปกป้อง หากมีไว้จะทำให้รู้สึกปลอดภัย
 2. Red Wishbone – สัญลักษณ์แห่งความโชคดี สร้อยข้อมือนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่ามันจะนำโชคดีในชีวิตของคุณ
 3. Aquamarine – เครื่องรางแห่งความกล้าหาญ นำพาทรัพย์สินมาให้ ยกระดับจิตใจผู้สวมใส่ให้สูงขึ้น เหมาะกับผู้ที่ต้องใช้การสื่อสารในการทำงาน
 
 
5.องค์พระพิฆเนศ 
มหาเทพแห่งปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ทุกแขนง
บรมครูผู้ประสาทปัญญาและความสำเร็จ อำนวยผลให้ปัญญาสูงสุดแก่ผู้ศึกษาและทำงานสร้างสรรค์ทุกแขนง
พระพิฆเนศเป็นเทพแห่งความสำเร็จ อีกทั้งทรงเป็นเทพแห่งศิลปวิทยาการและการประพันธ์ เป็นบรมครูผู้ประสาทปัญญาและความสำเร็จ เมื่อบูชาแล้วปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
 

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 3 Design 

 1. Aquamarine – เครื่องรางแห่งความกล้าหาญ นำพาทรัพย์สินมาให้ ยกระดับจิตใจผู้สวมใส่ให้สูงขึ้น เหมาะกับผู้ที่ต้องใช้การสื่อสารในการทำงาน
 2. Amethyst – ช่วยทำให้จิตใจสงบและอ่อนโยน ขจัดความเครียด ความโกรธ เป็นเครื่องรางที่มีพลังมากในการขจัดสิ่งชั่วร้าย
 3. Rhodochrosite – ช่วยทำให้จิตใจสงบ ขจัดความโกรธและความเครียด เปลี่ยนเป็นการให้อภัยและการยอมรับ รู้จักรักคนรอบข้าง
6.หนูมุสิกะ
บริวารเอกพระพิฆเนศ สื่อกลางนำพรสู่มหาเทพแห่งปัญญา บันดาลพรให้ประจักเร็วขึ้น
“หนูมุสิกะบริวารของพระพิฆเนศที่ช่วยให้พรสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น”
เชื่อว่าถ้าอยากให้พรที่เราขอรวดเร็วแบบยิ่งขึ้นไปอีกต้องมีหนูมุสิกะอย่างน้อย 2 ตัว
 
การกระซิบขอพรกับหนูมุสิกะนั้นเปรียบเสมือนกับพึ่งพาบริวารของพระองค์ให้หนูมุสิกะเป็นสื่อกลางในการรับสารเพื่อที่จะได้รีบนำพรนั้นๆ ไปส่งให้ถึงองค์พระพิฆเนศโดยตรง
 

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 2 Design

 1. สร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์หนูมุสิกะ
 2. Charm หนูมุสิกะ

 

7.องค์มงกุฎพระพุทธเจ้า
เสริมบุญบารมี ชื่อเสียง เกียรติยศ
เสมือนมงกุฎหรือวิมานมาครอบตัวเรา คอยป้องกันสิ่งชั่วร้าย เป็นเลิศทางเมตตามหานิยม เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
องค์มงกุฎพระพุทธเจ้า เสมือนมงกุฎหรือวิมานมาครอบตัวเรา ที่คอยป้องกันสิ่งชั่วร้าย หากบุคคลมีเคราะห์ก็จะหาย จะพบแต่ความรุ่งเรืองไม่ตกอับ เป็นเลิศทางเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ มีผิวพรรณวรรณะที่ผ่องใส เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดา มีอำนาจวาสนาบารมี ปราศจากมลทิน
 

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 3 Design

 1. Labradorite – ป้องกันสิ่งชั่วร้าย เป็นพลอยแห่งการริเริ่มและการยอมรับ ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
 2. Navy Wishbone – สัญลักษณ์แห่งความโชคดี สร้อยข้อมือนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าสัญลักษณ์​นี้จะนำโชคดีในชีวิตของคุณ​
 3. White Coral – ทำให้รู้จักที่จะอดทนและอดกลั้นในสถานการณ์ที่มีความเครียด คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ​ Coral ก็คือช่วยทำให้เกิดความสมดุลในทุกสถานการณ์ ทำให้เราคิดออกว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร

 

8.องค์พระศิวะ
มหาเทพ ผู้ขับไล่ภัยอันตรายและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง
ทรงมีอานุภาพในการขับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายทั้งปวง คุ้มครอง ปกปักษ์รักษา ป้องกันเภทภัย-ภยันตราย กันภัยทั้งปวง เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี 
พระองค์เป็นเทพที่จะคอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกล ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อผู้ที่มีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่ง หากบวงสรวงบูชา ขอพรให้พ้นทุกข์พระศิวะก็จะประทานพรให้ผู้นั้นพ้นจากความทุกข์

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 2 Design

 1. Black Agate – ปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย เสริมความมั่นใจ นำมาซึ่งความร่ำรวย เงินทอง ชื่อเสียง อำนาจ
 2. Evil Eye – การป้องกันอำนาจมืดจากสิ่งชั่วร้าย
 
 
9.องค์พระแม่ลักษมี
เทวีแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย การเงินไม่รั่วไหล
เทพนารีผู้อำนวยโชค มีน้ำพระทัยเมตตาปราณีอยู่เป็นนิจ ประทานความสำเร็จในกิจการ การทำมาค้าขาย  เงินทองและสมบัติ
พระองค์ประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง การทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ แก่ผู้หมั่นบูชา
 

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 3 Design

1. Rainbow Moonstone ความหมาย ช่วยในเรื่องการพัฒนาอารมณ์ ความรู้สึก และจิตใจ โดยเฉพาะเรื่องความรัก หินชนิดนี้ สามารถสร้างพลังแห่งความรักให้คู่รัก

2. Rose Quartz ความหมาย “หินแห่งความรักและการให้อภัย” เสริมสร้างเสน่ห์ นำความสุขมาให้แก่ผู้ครอบครอง ให้พลังที่นุ่มนวลอ่อนโยน ทั้งยังช่วยเสริมสร้างมิตรภาพ ความรู้สึกดี ๆ ต่อผู้อื่น

3.Nymphaea of wealth (โถประทานทรัพย์) : สัญลักษณ์ของอุดมสมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์ ทรัพย์อุดมสมบูรณ์ไม่สิ้นสุด เจริญงอกงาม ความมั่งคั่ง มั่งมี ความร่ำรวย มีทรัพย์สินเงินทองไม่ขาดมือ

10. พระแม่อุมาเทวี
การงานก้าวหน้า ครอบครัวเปี่ยมสุข
เทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมีประทานยศถาบรรดาศักดิ์ เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
เกิดความผาสุก แก่ผู้ครองเรือน
เป็นเจ้าแห่งความเมตตากรุณา งามสง่า และถือเป็นมารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง ในการบูชาพระแม่อุมาเทวี เรื่องที่นิยมขอพรจึงเด่นในเรื่องการเลื่อนขั้นหน้าที่การงาน ความรัก ครอบครัว และเรื่องการขอบุตร
 

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 3 Design

 1. Eight-Petaled Lotus (ดอกบัว 8 กลีบ) – สัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์พร้อม และการเกิด เพื่อความก้าวหน้า การเลื่อนขั้น ชีวิตที่เบ่งบานรับความสุข
 2. Garnet  – เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพและความศรัทธา ช่วยเรื่องบริวารเชื่อฟัง ให้ความเกรงใจ เสริมความเชื่อมั่น เพิ่มความเข้มแข็งให้ผู้สวมใส่
 3. Black Rutile Quartz – เสริมอำนาจบารมี ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ช่วยให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข หากมีบุตรจะเชื่อฟัง เลี้ยงง่าย แคล้วคลาดปราศจากภัยต่างๆ

 

11.พระแม่สุรัสวดี
เทวีแห่งปัญญา การศึกษา ปราชญ์แห่งศาสตร์และศิลป์
หนึ่งในตรีศักติสูงสุด ชายาแห่งพระพรหมผู้สร้างโลก เทพีแห่งศาสตร์และศิลป์ทุกสาขา เป็นที่สุดแห่งปัญญา
พระแม่สุรัสวดี ชายาแห่งพระพรหมผู้สร้างโลก มหาเทวีหนึ่งในสามเทวีสูงสุด พระสุรัสวดีนั้นทรงถือกำเนิดจากซีกซ้ายแห่งพระศรีสัตยนารายณ์ พระวิษณุหรือพระกฤษณะ ซึ่งถือกำเนิดพร้อมกันกับคัมภีร์พระเวทของพระกฤษณะ พระแม่สุรัสวดีจึงถือได้ว่าเป็นเทพแห่งพระเวททั้งปวง เปรียบเสมือนครู อาจารย์ พระองค์จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพีแห่งศิลปะวิทยาการทุกสาขา รวมถึงเป็นเจ้าแห่งการเจรจาสื่อสารและเป็นผู้อุปถัมภ์การศึกษาเล่าเรียน
 

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 3 Design

 1. Veena - สัญลักษณ์ความตื่นรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์อย่างถ่องแท้
 2. Fluorite - ช่วยเพิ่มพลังแห่งสมาธิ ความมั่นใจในตนเอง ดูดซับและทำให้พลังงานเชิงลบและความเครียดเป็นกลาง ช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้น
 3. Mother of pearl - เสริมในด้านโชคลาง ช่วยให้ความปรารถนาสมหวัง นำพาคุณไปพบกับช่องทางทำมาหากิน

สร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์นี้จะช่วยดลบันดาล และคุ้มครองแก่ผู้สวมใส่ จากพลังของพระพุทธคุณ

12.พระแม่ธรณี ( Phra Mae Thorani )

พระแม่ผู้ค้ำจุนธรณี  นำพาความอุดมสมบูรณ์สู่ปฐพี

 ดลพิภพงอกเงย เสวยสุขสำราญ กิจการรุ่งเรือง

พระศรีวสุนธรา หรือที่เรียกขานกันในนาม “พระแม่ธรณี หรือ พระแม่ธรณีบีบมวยผม เป็นที่เคารพในนาม มารดาของแผ่นดิน เป็นจุดก่อเกิดสรรพสิ่งทั้งปวงในโลก จึงเปรียบเสมือน มารดา ผู้หล่อเลี้ยงโลก
 

มีความเชื่อว่า ก่อนที่จะทำอะไร ก็ให้บูชาบอกกล่าวต่อพระแม่ธรณีก่อน เนื่องจากทุกอย่างในโลกล้วนกำเนิดขึ้นบนดินไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน จึงต้องมาขอขมากับท่านก่อน เพราะจะกระทบกระเทือนพื้นดินตั้งแต่เริ่มตอกเสาเข็มหรือขึ้นเสาเอก หรือ เกษตรกรก่อนจะเพาะปลูก ก็มักจะทำพิธีบอกกล่าวแก่พระแม่ธรณี และขอพรให้ประสบความสำเร็จ พืชผลเจริญงอกงาม

รวมทั้ง พระแม่ธรณีบรรดาลความร่มเย็นเป็นสุข และคลายความทุกข์ ยากของเหล่าผู้เคารพนับถือ รวมทั้งจะเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ดินนั้นรวมถึงเรื่องของการเงินเช่นกันเพราะว่าทุกที่ในแผ่นดินนี้คือที่สถิตย์ของแม่พระธรณี  ท่านจึงรู้ว่าจะนำทรัพย์ที่ใดมาให้
 

ประกอบด้วย 2 ดีไซน์

1. นทีนิล หรือ Nathinil drop (Water Droplet) = สัญลักษณ์หยดน้ำรูปดอกบัว หยดน้ำ มาจากเหตุการณ์ที่พระแม่ธรณีบีบมวยผม น้ำในที่นี้จึงสื่อถึงการชำระล้างสิ่งไม่ดีให้ออกไป ส่วนดอกบัวตามความเชื่อทางฮินดูนั้น หมายถึง ความสมบูรณ์พูนผลในทุกๆด้าน จึงสื่อถึงทรัพย์ที่มากมีไม่รู้จบ

2.Sky Blue Topaz = ช่วยสะท้อนพลังงานด้านลบ เสริมพลังจิตให้มั่นคง รักษาบาดแผลในจิตใจทำให้มีสติมากขึ้น

 

การันตีด้วยรางวัลออกแบบระดับประเทศ 

Design Excellence Award (DEmark)

♡ทำจากเชือกไนลอนเกาหลี ปรับขนาดได้

♡ใส่ได้ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย

♡ใส่ติดตัวได้ทุกวัน ใส่อาบน้ำได้ ไม่เหม็น ไม่คัน แน่นอน

♡ เงินแท้ชุบทองคำขาว 18K ไม่มีNickle และ พลอยแท้ธรรมชาติ

♡ บูชาเพียง 1,890 บาท
รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปบริจาค ร่วมทำบุญกันเยอะๆนะคะ

วิธีการสั่งซื้อ
Step 1: เลือกองค์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านอยากบูชา
Step 2: เลือกดีไซน์สร้อยข้อมือ.

หากอยากให้ท่านช่วยมากกว่า1เรื่อง แนะนำใส่ 2-3 เส้น ซ้อนกันได้ค่ะ
สร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์มีจำนวนจำกัดนะคะ
 !

♡ สอบถาม/สั่งซื้อonline ได้ทาง LINE: @ravipajewelry (มี@ด้านหน้า) หรือคลิก

♡ โทร. 090-919-9295

♡ RAVIPA Flagship Store สวนหลวงสแควร์ (Chula16)  
มีที่จอดรถฟรี g.co/kgs/Sp2tdN  
♡ Gaysorn Village ชั้น 2 (ตรงข้าม Leica )  
♡ CentralWorld ชั้น 3 (ใกล้ร้านอาหารบ้านหญิง)  
♡ Central Eastville ชั้น 1 (หน้า Muji)  
♡ Central ลาดพร้าว ชั้น G  
♡ 8 Thonglor ชั้น G

RAVIPA Review | สร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์ 11 องค์ศักดิ์สิทธิ์
รีวิวจริงใช้จริง สร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์
 
           
 
    
 

8 องค์เทพเจ้าจีน สร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าจีน จากพุทธคุณสายขาว 36 จันทรา ผ่านการปลุกเสก ล้างประจุพลังลบเสริมสิริมงคล
อัญเชิญ 6 องค์ศักดิ์สิทธิ์ 2 สัตว์เทพ จากพลังพระพุทธคุณสายขาว ดลบันดาลให้ชีวิตราบรื่นด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ร่ำรวย ความรัก การงาน ความสำเร็จ คุ้มครอง เกียรติยศ เมตตามหานิยม
 1. กิเลน: บุญวาสนาเพิ่มพูน เสริมความมั่นคงแก่ชีวิต ปัดเป่าภัยเคราะห์ร้าย โชคร้าย  จักเป็นดีในเร็ววัน  
 2. ปี่เซียะ: อ้าปากรับทรัพย์ หางยาวกวักโชคลาภ ฝ่าเท้าตะปบเงิน ลิ้นยาวตวัดเงินทอง  อกใหญ่ผายผึ่ง ดูองอาจน่าเกรงขาม ไม่มีรูทวารออกเพื่อกักเก็บทรัพย์สินเงินไม่รั่วไหล  ลาภใดปราถนา จักประจักษ์พบเห็นในเร็ววัน
 3. เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย: นำพาเงินทองไหลมาเทมา  เจรจาค้าขายไหลลื่น ไร้อุปสรรคทั้งปวงมาขวางกั้น จับเงินเป็นเงิน จับทองเป็นทอง ทำมาค้าขายเป็นดั่งน้ำไหล 
 4. เจ้าพ่อเห้งเจีย: อุปสรรคใด ขวางกั้น จักผ่านไปด้วยดี อุปราชัยทุกปัญหา  คลายง่ายดุจดีดนิ้ว
 5. เจ้าแม่ทับทิม: ความรักสุขสมหวัง มหาเสน่ห์ ท่านจักนำพาคู่แท้ ให้พบเจอ ไร้อุปสรรคขวางกั้น ผู้เบิกทางอย่างแท้จริง 
 6. เจ้าแม่กวนอิม: เป็นเลิศทางเมตตามหานิยม เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผู้คนเอ็นดูรักใคร่ ช่วยเหลือยามลำบาก
 7. เทพเจ้าด้ายแดง : มหาเสน่ห์รักแท้ จักพบคู่ ด้วยด้ายแดงแห่งรัก
 8. เทพเจ้ากวนอู : บริวารซื่อสัตย์ มิตรแท้ค้ำจุน จักพบแต่คนดี
 9. เทพเจ้านาจา : 
 10. หยินหยาง : 

 

 

1. กิเลน
เทพแห่งความโชคดี เสริมมงคลชีวิต จากร้ายเป็นดี
บุญวาสนาเพิ่มพูน เสริมความมั่นคงแก่ชีวิต ปัดเป่าโรคภัยเคราะห์ร้าย โชคร้าย จักเป็นดีในเร็ววัน
 
สัตว์เทพมงคลตนนี้เกิดจากธาตุทั้ง 5 มาผสมรวมกันได้แก่ ดิน น้ำ ไฟ ไม้ โลหะ และถือเป็น  1 ใน 4 สัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์ 
มีลักษณะของสัตว์มงคล 5 ชนิดรวมกัน คือ หัวมังกร เขายูนิคอร์น ตัวเป็นกวาง มีเกล็ดเหมือนปลา หางวัว 
เชื่อว่ามีอายุอยู่ได้นานนับพันปี และยังถือว่าเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เทพแห่งความโชคดี
 

 

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 2 Design

 1. Deep Green - โชคดีเสริมมงคลชีวิต บุญวาสนา ปัดเป่าภัยเคราะห์ร้ายต่างๆ
 2. Navy - โชคดีเสริมมงคลชีวิต บุญวาสนา ปัดเป่าภัยเคราะห์ร้ายต่างๆ

 

 2.ปี่เซียะ

เทพแห่งการรับทรัพย์ หางกวักโชคลาภ เงินเข้าไม่ไหลออก

 อ้าปากรับทรัพย์ หางยาวกวักโชคลาภ ฝ่าเท้าตะปบเงิน ลิ้นยาวตวัดเงินทอง อกใหญ่ผายผึ่ง
ดูองอาจน่าเกรงขาม ไม่มีรูทวารออก กักเก็บทรัพย์สินเงินไม่รั่วไหล
ลาภใดปรารถนาจักประจักษ์พบเห็นในเร็ววัน

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 2 Design

1.Midnight - รับทรัพย์ เสริมโชคลาภ เงินเข้าไหลไม่ออก

2.Burgundy - รับทรัพย์ เสริมโชคลาภ เงินเข้าไหลไม่ออก

 
 
 
3. เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย
มหาเทพเศรษฐี เรียกเงินทองทุกทิศ ทำมาค้าขายดั่งน้ำไหล
นำพาเงินทองไหลมาเทมา เจรจาค้าขายไหลลื่น ไร้อุปสรรคทั้งปวงมาขวางกั้น จับเงินเป็นเงิน จับทองเป็นทอง ทำมาค้าขายเป็นดั่งน้ำไหล
 

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 3 Design

 1. Blue Topaz จิตใจเข็มแข็ง โทพาสช่วยกำจัดความวิตกกังวลและหมกมุ่นในจิตใจ เปี่ยมด้วยอำนาจความคุ้มครองแสดงถึงพลังแห่งจิตใจและความรู้ ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการเรียนรู้ คิดถึงแนวความคิดและเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อน สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มช่วงความสนใจและช่วยให้บรรลุความสมบูรณ์แบบในโครงการและแรงบันดาลใจต่างๆ โทพาสสีฟ้าเป็นหินที่แสดงถึงความสงบทางอารมณ์ และเหมาะสำหรับการทำสมาธิ
 2. White Howlite –เสริมความสงบของจิตใจ และลบความคิดที่เสียต่อสมาธิมุ่งการค้าขาย ความเชื่อว่าสามารถให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เยียวยาอารมณ์ ฟื้นฟูสภาพจิตใจเพื่อส่งต่อพลังบวกให้กับคนรอบข้าง และเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร เหมาะกับงานที่ใช้การเจรจาค้าขาย
 3. Mix Agate –นำพาความร่ำรวย ทรัพย์สิน ความรุ่งเรืองมาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของและความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต สร้างเสริมพลังความเชื่อมั่น ความมั่นคง หนักแน่นช่วยเสริมพลังทั้งทางร่างกายและจิตใจ ปรับสมดุลต่างๆ ทำให้จิตใจเยือกเย็นอาเกตช่วยบำบัดรักษาอาการนอนไม่หลับ กระตุ้นให้ร่างกายแข็งแรง

 

 
 
4. เจ้าพ่อเห้งเจีย
เทพแห่งนักสู้ ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา ฝ่าฟันปัญหา ทลายอุปสรรคทั้งปวง

อุปสรรคใด ขวางกั้น จักผ่านไปด้วยดี อัปราชัยทุกปัญหา คลายง่ายดุจดีดนิ้ว
 
เจ้าพ่อเห้งเจียหรือที่รู้จักกันในนามของซุนหงอคง ผู้ไม่ยอมแพ้ในโชคชะตาของตนเองคอยต่อสู้ฟันฝ่ากับอุปสรรคด้วยสติปัญญา เป็นเทพผู้ประทานความสุขและเป็นผู้กำจัดเหล่าปีศาจร้าย สติปัญญาเป็นเลิศด้วย 
 

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 3 Design

 1. Ruyi Jingu Bang (กระบองวิเศษของเจ้าพ่อเห้งเจีย)- ช่วยให้ตัดสินใจอะไรได้ง่ายมากคิด
  มีสติปัญญาในการก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ
 2. Jadeดึงดูดความมั่งคั่ง เสริมความเจริญก้าวหน้า ปกป้องคุ้มครอง มีความหมายในด้านอุดมสมบูรณ์ ร่มเย็นเป็นสุข ความมั่งคั่ง ความร่ำรวย ชาวจีนเชื่อว่าหยกสีเขียวเป็นต้นกำเนิดของคำว่า “เงินทองไหลมาเทมา” ความร่ำรวยเงินทอง ความมั่นคงเงินทองไหลมาเทมา
 3. Smoky Quartz- พลอยแห่งอำนาจ ใช้เสริมมงคลด้านจิตวิญญาณ ใช้ร่วมกับการนั่งสมาธิขจัดพลังด้านลบและปรับโลกทัศน์ให้เป็นด้านบวก ช่วยจัดระเบียบวิธีคิดใหม่ ทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นช่วยให้อารมณ์สงบ ง่ายต่อการตัดสินใจแก้ปัญหา

 

 

 
5. เจ้าแม่ทับทิม
เทพีแห่งสมุทร เบิกทางแห่งรัก สุขสมหวังดั่งปรารถนา
 
 
ความรักสุขสมหวัง มหาเสน่ห์ ท่านจักนำพาคู่แท้ ให้พบเจอ ไร้อุปสรรคขวางกั้น
ผู้เบิกทางอย่างแท้จริง
 
 

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 3 Design

 1. Jade – ดึงดูดความมั่งคั่ง เสริมความเจริญก้าวหน้า ปกป้องคุ้มครอง มีความหมายในด้านความอุดมสมบูรณ์ ร่มเย็นเป็นสุข ความมั่งคั่ง ความร่ำรวย ชาวจีนเชื่อว่าหยกสีเขียวเป็นต้นกำเนิดของคำว่า “เงินทองไหลมาเทมา” ความร่ำรวยเงินทอง ความมั่นคงเงินทองไหลมาเทมา
 2. Pink Agate – มีอำนาจในการประสานหยินและหยางให้สมดุลย์ เป็นหินที่สร้างให้เกิดความสงบสุข อาเกตปล่อยพลังออกช้าๆ แต่เต็มไปด้วยพลังมหาศาล เป็นหินที่สร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นความทรงจำสร้างสมาธิและความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ เพื่อขจัดปัญหาช่วยเสริมความมีชีวิตชีวา พละกำลัง และให้ความมั่นใจแก่ผู้เป็นเจ้าของ ช่วยทำให้จิตใจเยือกเย็น สงบ
 3. Tiger Eye – พลังแห่งดวงตาที่ 3 พลอยตาเสือมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับดวงตาของเสือ และแมว คือมีพลังในการหยั่งรู้ มองการณ์ไกล และมีสมาธิที่แน่วแน่ มีความชัดเจนแม่นยำในการตัดสินใจ สามารถมองเห็นในสิ่งลึกลับ ที่ถูกปิดซ่อนไว้ได้อย่างชัดเจน จึงถือเป็นอัญมณีอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะสำหรับการทำสมาธิ และการให้สติแก่ผู้สวมใส่ เป็นหินแห่งความร่ำรวยจะพาเอาความร่ำรวย โชคลาภต่างมาสู่ตัวเจ้าของหินให้ร่ำรวยตลอดไป
6. เจ้าแม่กวนอิม
เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ เจรจาเป็นเลิศ
เป็นเลิศทางเมตตามหานิยม เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผู้คนเอ็นดูรักใคร่ ช่วยเหลือยามลำบาก
 

 

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 3 Design

 1. Mother of Pearl – แม่มุกเป็นฝาหอย ที่ให้กำเนิดเม็ดไข่มุกไว้ด้านใน จึงมีความหมายเหมือนกัน คือเป็นสัญลักษณ์แห่งเพศหญิง ให้คุณประโยชน์ในด้านปกป้องคุ้มครอง เสริมในด้านโชคลาง และป้องกันอาถรรพ์ ช่วยให้ความปรารถนาของผู้หญิงเกี่ยวกับความรักนั้นสมหวัง จึงนิยมสวมใส่สร้อยไข่มุก เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตแต่งงานมีความสุข และยังเป็นตัวแทนของเงินตรา นำพาความมั่งคั่งร่ำรวย พาคุณไปพบกับช่องทางทำมาหากินความบริสุทธิ์ ความจริงใจ ความศรัทธา อิสระ เสรีภาพ และความซื่อสัตย์
 2. Orange Moonstone – ช่วยรักษาความสมดุลสำหรับคนที่อ่อนไหวง่ายให้แข็งแกร่ง ง่ายต่อการตัดสินใจ ช่วยให้รวบรวมสติปัญญาและมุมมองดีๆ ในการแก้ปัญหา
 3. Jadeite – เป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตที่มีความสุขสมบูรณ์ มีความพรั่งพร้อมในทุกด้าน ทั้งยังมีพลังในการควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีทำให้เป็นคนที่อดกลั้นเพื่อเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายตามใจหวังเป็นที่สุด

 

7. เทพเจ้าด้ายแดง
มหาเสน่ห์รักแท้ จักพบคู่ ด้วยด้ายแดงแห่งรัก
 
 
หนังสือจดชื่อคู่รักที่สลักรูปพระจันทร์บนปกโอบล้อมด้วยด้ายแดงแห่งรัก 
เปรียบเสมือนตำนานของท่านที่คอยจดชื่อคู่รักอยู่บนดวงจันทร์และจะลงมาผูกด้ายแดงคนสองคนไว้ด้วยกันในยามค่ำคืน โดยเชื่อว่าเทพเจ้าด้ายแดงจะมีอิทธิฤทธิ์ที่สุดในช่วงพระจันทร์เต็มดวง เป็นช่วงที่แสงจันทร์ส่องสว่างที่สุดโดยท่านจะนำพรมาให้คนสองคนที่ผูกด้ายแดงได้ครองรักกันอย่างร่มเย็น
 

 

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 2 Design

 1. Symbols (หนังสือจดชื่อคู่รัก) - สัญลักษณ์ของเทพเจ้าด้ายแดง หนังสือจดชื่อคู่รักที่สลักรูปพระจันทร์บนปกโอบล้อมด้วยด้ายแดงแห่งรัก
 2. Rainbow Moonstone – เป็นพลอยที่มีความเชื่อว่ามีแหล่งกำเนิดมาจากแสงของพระจันทร์และจะส่องประกายที่สุดในคืนพระจันทร์เต็มดวง ช่วยสามารถสร้างพลังแห่งความรักให้คู่รักความคิดถึงกันตลอดเวลา และช่วยให้คนโสดดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น

 

 

 

8. เทพเจ้ากวนอู
บริวารซื่อสัตย์ มิตรแท้ค้ำจุน จักพบแต่คนดี
 
มหาเทพแห่งคุณธรรม บริวารซื่อสัตย์ พวกพ้องช่วยเหลือ การงานราบรื่น มีชัยชนะเหนือศัตรู
ท่านมักจะประทานพรให้ผู้บูชาชนะศัตรู โดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะทำการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียน การกีฬา หรือแม้แต่การทำธุรกิจ ท่านมักจะประทานพรให้เราชนะหรือสำเร็จอยู่เสมอ ก้าวหน้าสมความปรารถนาด้วยมงคลทั้งปวง
 

ประกอบด้วยสร้อยข้อมือ 3 Design

1.The Dragon Crescent Blade (ง้าวมังกร)
2. Rainbow moonstones
3. Malachite

 

 

8 องค์เทพพระเจ้าจีน จากพุทธคุณสายขาว 36 จันทรา

สร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์นี้จะช่วยดลบันดาล และคุ้มครองแก่ผู้สวมใส่ จากพลังของพระพุทธคุณ

          

การันตีด้วยรางวัลออกแบบระดับประเทศ 
Design Excellence Award (DEmark)

♡ ทำจากเชือกไนลอนเกาหลี ปรับขนาดได้

♡ ใส่ได้ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย

♡ใส่ติดตัวได้ทุกวัน ใส่อาบน้ำได้ ไม่เหม็น ไม่คัน แน่นอน

♡ เงินแท้ชุบทองคำขาว 18K ไม่มี Nickle และ พลอยแท้ธรรมชาติ

♡ บูชาเพียง 1,890 บาท
รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปบริจาค ร่วมทำบุญกันเยอะๆนะคะ

 

 

หากต้องการเสริมมากกว่า 1 เรื่อง สามารถใส่หลายเส้นได้ค่ะ

♡ สอบถาม/สั่งซื้อ Online ได้ทาง LINE: @ravipajewelry (มี@ด้านหน้า) หรือ คลิก

♡ Shopee : Ravipa Jewelry หรือ คลิก

♡ Lazada : Ravipa Jewelry หรือ คลิก

♡ contact@ravipa.com

♡ RAVIPA Flagship Store สวนหลวงสแควร์ (Chula16)  
มีที่จอดรถฟรี g.co/kgs/Sp2tdN  

 

RAVIPA Review | สร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์ 8 องค์เทพเจ้าจีน

รีวิวจริงใช้จริง สร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์

   

  

     

 

การันตีด้วยรางวัลออกแบบระดับประเทศ 
Design Excellence Award (DEmark)

♡ทำจากเชือกไนลอนเกาหลี ปรับขนาดได้

♡ใส่ได้ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย

♡ใส่ติดตัวได้ทุกวัน ใส่อาบน้ำได้ ไม่เหม็น ไม่คัน แน่นอน

♡ เงินแท้ชุบทองคำขาว 18K ไม่มีNickle และ พลอยแท้ธรรมชาติ

♡ บูชาเพียง 1,890 บาท
รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปบริจาค ร่วมทำบุญกันเยอะๆนะคะ

วิธีการสั่งซื้อ
Step 1: เลือกองค์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านอยากบูชา
Step 2: เลือกดีไซน์สร้อยข้อมือ.

หากอยากให้ท่านช่วยมากกว่า1เรื่อง แนะนำใส่ 2-3 เส้น ซ้อนกันได้ค่ะ
สร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์มีจำนวนจำกัดนะคะ
 !

♡ สอบถาม/สั่งซื้อonline ได้ทาง LINE: @ravipajewelry (มี@ด้านหน้า) หรือคลิก

♡ Contact@yuttanat2.sg-host.com

♡ โทร. 090-919-9295

♡ RAVIPA Flagship Store สวนหลวงสแควร์ (Chula16)  
มีที่จอดรถฟรี g.co/kgs/Sp2tdN  
♡ Gaysorn Village ชั้น 2 (ตรงข้าม Leica )  
♡ CentralWorld ชั้น 3 (ใกล้ร้านอาหารบ้านหญิง)  
♡ Central Eastville ชั้น 1 (หน้า Muji)  
♡ Central ลาดพร้าว ชั้น G  
♡ 8 Thonglor ชั้น G

 

RAVIPA Review | สร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์ 11 องค์ศักดิ์สิทธิ์

รีวิวจริงใช้จริง สร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์

            

    
 

RAVIPA Review | สร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์ 8 องค์เทพเจ้าจีน

รีวิวจริงใช้จริง สร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์

   

  

     

Collection

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.