Blog

5.5 Lazada & Shopee นี้ รับส่วนลดสูงสุด 1,500 บาท ให้ไปช้อปให้สุดแล้วหยุดที่ศอก

รวมโปรเด็ดๆ โปรดีจากทั้ง Lazada และ Shopee Lazada 1. ลดสูงสุด 1,000 บาท ลด 50 บาท เมื่อซื้อครบ 1,800 บาท ลด 100 บาท เมื่อซื้อครบ 2,000 บาท ลด 300 บาท เมื่อซื้อครบ 4,000 บาท ลด 1,000...

象头神(GANESHA) | 成功之神,丰富圆满 、排除万难

象头神 (成功之神,丰富圆满、排除万难)   RAVIPA 设计象头神起,为了让人们崇拜。这次我们设计怪物化身,灵感来自挫败魔鬼化身,就是第4的化身,从32个化身的传说。协助战斗困难,破除障碍的生活,如每个方面的胜利之神。   最近是挪星的重要时刻,以致命途能变化,让人们觉得忐忑不安、心慌意乱,所以崇拜象头神怪物化身仿佛有一位老神,不断地保护我们。 怪物化身是有 6手臂的化身,手臂都拿 着多神仙赐给的仪仗,用于挫败敌人和魔鬼,所以这个化身表示 ,“祝福战斗下去产生 胜利出来,让您是每个方面的第一,不管工作、钱财、事业、买卖 、是爱人心里的唯一以及拥有成功富裕的生活。”   仪仗有 6 款,如下: 手臂左上拿吉祥天女的奉献水锅有莲花 奉献水锅是丰富圆满的锅存金钱,所以在锅的里面充满金钱。使得富裕的生活,有金钱丰富圆满、能存钱和钱不能流动出来。 手臂中上拿龙王的拐杖 龙王或者大蛇意思是伟大的财富金钱和拐杖。表示帮顺利生活,于是能帮生活的钱财富裕、没有负债和而且帮身体健康,不发病。 手臂左下拿迦梨女神的盾 表示全方面消除障碍,有平安的生活。 手臂右上拿湿婆的三叉戟 三叉戟是标记表示伟大权利,所以这手臂表示有权利,伟大威望比所有其他人。 手臂右中象头神的绳套吉祥(绳套Pasha) 绳套意思是困难的绳套,手臂表示平安无事或者人们在生活心慌能解脱困难的绳套、找到了一条光明之路,成功之道。 手臂右下象头神的斧 表示破除障碍、挫败敌人和生活中所有的坏事都过去了。  ...

พิธีบวงสรวงองค์พญานาคราช ปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา ณ บางกระเจ้า

ด้วยจิตแห่งศรัทธา สู่พิธีสักการะอันยิ่งใหญ่    เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา ถือเป็นอีกหนึ่งฤกษ์งามยามดีในวันขึ้น 8 ค่ำที่ RAVIPA ได้จัดพิธีบวงสรวงสักการะ องค์พญานาคราช ปู่ศรีสุทโธ แม่ย่าศรีปทุมมา รวมถึงองค์นาคาธิบดีทั้ง 9 และเทพเทวีนาคราช ณ มหาเทวลัย พระพิฆเนศ คุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ  พิธีบวงสรวงองค์พญานาคราช เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตามความเชื่อแล้วพิธีบวงสรวง ถือเป็นพิธีที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความเคารพบูชาแด่องค์นาคาธิบดีทั้ง 9  เทพเทวีนาคราชและเหล่าเทพเทวดา ให้ช่วยปกปักษ์ คุ้มครอง พร้อมประทานพรให้แก่ผู้ที่นับถือองค์ท่าน...

Logo list

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.